Sanácia a odstránenie vlhkosti múzea kaštieľa v obci Sobotište

Prestup vlhkosti obvodových častí renesančno – barokového kaštieľa spôsobil v miestnostiach expozície múzea mokré mapy a viditeľne vlhké steny. Vlastník budovy sa rozhodol riešiť daný stav vlhnutia stien prevedením sanácie, aby predĺžil životnosť stavby.

Krátko z histórie:

Renesančno-barokový kaštieľ sa nachádza v centre obce Sobotište, na spojovacej trase Senica – Myjava. Bol postavený v roku 1631 a dal ho vystavať šľachtický rod Nyáryiovcov. Požiarom bol zničený v roku 1645. Už o osem rokov bol čiastočne prestavaný a obnovený. Dá sa povedať, že jeho dispozícia sa zachovala do dnešných čias, hoci menšie interiérové zmeny boli prevedené na konci 18. storočia, počas celého  19. storočia a v 40-tych rokoch 20. storočia. V 80-tych rokoch 20. storočia sa vykonala dnešná podoba kaštieľa, ktorá je výsledkom stavebných úprav. V súčasnosti sa v kaštieli nachádza unikátne múzeum – Družstevné múzeum Samuela Jurkoviča. Toto múzeum prezentuje návštevníkom bohaté dejiny slovenského družstevníctva od úplných začiatkov až po súčasnosť. Nachádza sa tu pracovný kútik Samuela Jurkoviča, či dokonca súčasné výrobky slovenských družstiev. Múzeum ponúka aj expozíciu, ktorá je zameraná na ľudovú kultúru obce – ľudové nástroje, staré kroje či habánsku keramiku. Okrem múzea sa v kaštieli nachádza aj knižnica, obecný úrad a obradná sieň.

Odstránenie vlhkosti z obvodovej konštrukcie miestnosti družstevného múzea Samuela Jurkoviča

V roku 2021 sa vlastník Obec Sobotište rozhodol riešiť negatívny stav vlhnutia, vlhkých stien obecného úradu využívajúceho budovy Nyárovského renesančno-barokového kaštieľa v miestnostiach expozície múzea. Vlhkosť prestupujúca kapilárnym vzlínaním a pôsobením tlakovej vody poškodzovala obvodový nielen plášť. Z dôvodu nefunkčnej horizontálnej a zvislej hydroizolácie obvodovej konštrukcie dochádzalo k výraznému prenikaniu vlhkosti aj do interiéru stavby, čo malo za následok narušenie omietok, vlhké steny, vytváranie mokrých máp, tvorbu plesní a zdraviu škodlivé prostredie.   Zadanie predstavovalo odstránenie negatívneho javu vlhnutia s prihliadnutím na to, že budova je zo 17-teho storočia. Bolo potrebné zvoliť sanačnú metódu, ktorá by nenarušila statiku budovy, zároveň jednorazovým zásahom odstrániť natrvalo problém kapilárnej vzlínavosti, tlakovo pôsobiacej vody a zamedziť negatívnemu vplyvu, ktorý spôsobuje  vlhkosť.

Sanácia – odvlhčenie stavby

Investor sa rozhodol pre jednorazovú  sanačnú metódu, ktorá predstavuje šetrný stavebný zásah, bez narušenia statiky konštrukcie. Použitá patentovaná technológia na odvlhčenie muriva je založená na injektážnej aplikácii sanačnej injektážnej hmoty do obvodovej konštrukcie obvodovej nosnej steny stavby. Aplikáciou injektážnej hmoty sa vytvorí clona/zábrana voči kapilárnemu vzlínaniu vody, čím dochádza k postupnému znižovaniu vody obsiahnutej v murive a k vysušeniu muriva.

Vzhľadom na konštrukčné vyhotovenie stavby a osadenie voči terénu bola zvolená plošná sanácia obvodového múra. Zvislá hydroizolácia sa vyhotovila v následných radoch, prvý rad hydroizolačnej vrstvy bol vytvorený v interiéry tesne nad úrovňou podlahy a pod úrovňou rastlého terénu v exteriéri.  Injektážna hmota reakciou s vodou obsiahnutou v murive zväčšuje svoj objem, pričom v uzatvorenom priestore sa tlak zvýši a injektážna hmota vypĺňa póry obsiahnuté v materiáli. Týmto spôsobom je vytvorená súvislá zvislá hydroizolačná vrstva v celom priereze obvodového nosného muriva.

Takto ošetrené murivo sa postupne zbaví obsiahnutej vody a dochádza k vysušeniu. Vysušením obvodovej konštrukcie docielime predĺženie životnosti stavby a zamedzíme  poškodzovaniu a deštrukcii stavebného materiálu. Zároveň zamedzíme tvoreniu negatívnych javov, ako sú mokré mapy a plesne vznikajúce na povrchu omietky.

Kvalitná nemecká patentovaná technológia poskytuje vysokú kvalitu dodatočnej zvislej hydroizolácie, dlhú životnosť,  čo v porovnaní cena/výkon, predstavuje pre investora najvýhodnejšie riešenie.

Sanácie stavieb

ELCOP, s.r.o.

Piesková 1153/14, 949 01 Nitra

WEB: www.odvlhceniestavieb.sk

Info linka: +421 904 066 066

Zaoberáme sa odvlhčovaním stavieb s použitím najmodernejšej patentovanej Nemeckej technológie, odporučíme vhodný zásah pre odvlhčenie stavby, poskytujeme bezplatné poradenstvo, návrh riešenia sanácie, realizáciu diela.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*